"Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska, men lika berömvärt att hjälpa de friska att bevara sin hälsa"


(Hippokrates 400 f.Kr)

Kroonologisk Massage | - Meteorvägen 9, Halmstad | Telefon: 0709-81 71 15