Lymfmassage

Hur går lymfmassage till?

Lymfsystemet stimuleras med djupandningar, strykningar i lymfflödes riktningar, pumpningar, cirklar, lätta vibrationer och lite andra olika tekniker för att lösgöra hud och bindväv så att fibroser och ärrvävnad minskar. Lymfmassagen förbättrar ditt lymfsystems förmåga att ta bort slaggprodukter, inflammationsämnen och vätska ur kroppen. Det är en mkt lugnande behandling då lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad.

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Egenvårdprogram: Du kan träna ditt lymfsystem varje dag med hjälp av egenvårdsprogrammet (som du får vid första besöket) så att flödet förbättras för varje gång. När du börjar med en lymfmassagebehandling är det bra att starta upp med några täta behandlingar gärna 1 ggr/ v under 3-4 veckor för att får fart på lymfsystemet.

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulation. Den tillhör kroppens immunförsvar och fungerar både som avlopp och reningsverk. Ett bra lymfflöde renar bindväven vilket ger starka smidiga muskler och en frisk kropp. Precis som i alla ”avloppssystem” kan det bli stockningar i lymfsystemet – dvs vätskan med slaggprodukter (lymfan) flyter inte på i den takt som behövs, utan ”skräpet” blir kvar i vävnaderna, där de bildar förtätningar i fettväven när bindväv, hud och slaggprodukter växer ihop, det kallas för fibroser. Det blir “bullar” som sitter t ex på insidan av knäna, lår, överarmar, nacken och vristerna etc. I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och slaggprodukter och hela systemet fungerar ännu sämre – en ond cirkel har startat. Smärta och sjukdomar uppstår.

Näringen från det vi äter och dricker omvandlas till blod och transporteras ut via artärerna för att därefter användas av cellen. Det som cellen använt blir till slaggprodukter och avlägsnas genom lymfsystemet som också tar bort ca 20% av den vätska (vatten) som hjärtat pumpat ut. Lymfans flöde går i riktning mot lymfstationerna och med slutstation nyckelbensgrop där den töms i blodbanan. Kroppen bildar 2-4 liter lymfvätska/dygn och samma mängd vätska behöver föras bort för att undvika svullnad och viktökning

Några exempel på där lymfmassage kan hjälpa dig:

Svullnader
Sömnsvårigheter
Oro/ stress i kroppen
Stelhet och värk i kroppen
Fibromyalgi
Träningsvärk
Om du har lätt att bli förkyld
Domningar 
Sendrag/ kramp/ pirr i benen
Restless legs
Frusenhet, svårigheter att gå ner i vikt, celluliter,

Lämpar sig även bra efter operationer för att slippa blockeringar vid ärrbildning och för att påskynda läkningen. Är också bra vid canceroperationer där lymfnoder avlägsnats och man lätt får svullnad.

 

 

ak massage

Behandlingsmassage

Har du värk i armar. axlar, nacke eller rygg? Beställ då en behandlande massage. Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration och jag tar en anamnes (din egen berättelse om problemet). Därefter görs en undersökning samt massage och töjning efter behov.

Du får rådgivning angående träning och stretching. Syftet är att du ska hjälpa dig själv att hålla dig frisk. 

Vid första besöket rekommenderas 60 eller 75 min.

Avslappnings/fibromassage

ak avslappning

Helkroppsmassage 60 eller 75 min

Massage som utföres sakta och lugnt påverkar flera olika system i kroppen som leder till avslappning genom att sänka stressnivån, lindra smärta och framkalla en skön känsla av lugn och harmoni.  Vid stress förbrukas mycket energi. När stressen släpper frigörs energi som används till kroppens egen läkande förmåga.

Fibromassage är en mjuk form av massage som är speciellt anpassad för dig som har fibromyalgi men även mycket lämpad för andra som lever med kroniska muskelsmärtor eller stressyndrom. 

Strain and counterstrain (SCS)

Är en vilolägesbehandling och en mjuk behandlingsform. Smärttillstånd, rörelseinskränkningar, kramp och dysfunktioner (funktionsnedsättning) i rörelseapparaten är exempel på tillstånd där metoden kan vara en lämplig behandlingsmetod. Behandlingen lämpar sig bra på både akuta tillstånd, som till exempel nackspärr eller ryggskott, och långvariga problem med smärta och spänningar. Den kan även med fördel användas inom rehabilitering efter skador.

Med strain and counterstrain kommer man ofta åt problem som är svåra att nå med massage då muskeln försätts i ett avspänt viloläge. Enkelt förklarat så handlar det om att hitta den ömmande punkten i en muskel eller led och därefter lägga muskeln/leden i ett smärtfritt viloläge och hålla den där en stund och sedan återgå till ursprungsläget. Kunden upplever ofta behandlingen som skön och behaglig.

Doktor Lawrence Jones anses som strain and counterstrains fader. När han på 1930-talet studerade osteopati var den utbildningen ännu inte standardiserad. Han ägnade sitt liv till att behandla, forska och undervisa i ämnet leddysfunktioner. Denna behandlingsform har ett Osteopatiskt tänk = mjukt

Denna behandlingform använder jag mig av som komplement till övriga behandlingar om behov finns.

Thoracal mobilisering/andningsterapi

Har du astmaliknande symtom, hosta, parfym- och/eller doftallergi eller andra andningsrelaterade problem? I så fall kan behandling med Lotorpsmetoden vara något för dig. Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. Denna metod kan även ge lindring till dig som har astma eller KOL. 

Du får massage och hjälp med andningsövningar som syftar till att lära dig andas på rätt sätt. I behandlingen ingår också PEF-mätning (man mäter ditt maximala utblåsningsflöde under en kraftig utandning) samt mätning med måttband runt bröstkorgen där man jämför skillnaden av omfånget vid full inandning och full utandning. 

 
Läs gärna mer på www.lotorpsmetoden.selotorps

ak Koppingmassage

Koppingmassage

Som komplement till massagen använder jag även gummikoppar att massera med. 

Genom ett undertryck fäster man koppan på huden. Detta ger mycket bra effekt på bindväv, blodcirkulation och lymfsystemet. Kopping kan även hjälpa mot celluliter.

ak Idrottsmassage

Idrottsmassage

Jag använder mig av deep-tissue-releasetekniken, vilket innebär att man arbetar med djupare och med mer kraftfulla tekniker för att finna de spänningar och triggerpunkter som behöver behandlas. 

 
Är mycket bra i både förebyggande och behandlande syfte. Regelbunden massage gör att musklerna återhämtar sig snabbare och minskar skaderisken. Vid behov utförs även behandling med tvära friktioner över ev mjukdelsskada(man jobbar tvärs vävnadens fiberriktning med små rörelser).
 
Fördelen med denna metod är många bl a så reduceras inflammationen efter skada för blodcirkulationen ökar i det skadade området. Förebygger och bryter ärrvävnad.Töjning av muskelvävnaden utförs vid behov.
 
Behandlingstid: 30 min, 45 min, 60 min 
(första besök rekommenderas minst 45 min).

ak Foretagsmassage

Företagsmassage

Jag erbjuder Företagsmassage med inriktning på friskvård!

 
Massagebehandling är både förebyggande och behandlande. Den klassiska massagen används oftast som avslappnande och förebyggande behandling. Terapeutisk behandling fungerar bra på specifika problem. Behandlingstiden kan vara allt från 30 min till 60 min. Ni bestämmer. Jag kommer till ditt företag med bänk och tillbehör, alternativt kan personalen komma till min mottagning. Hälsodeklaration fylls i vid första besöket, vid behov utförs även tester och undersökning som gör att jag kan utföra en korrekt och säker behandling. Jag hjälper gärna till med rådgivning om träning och stretchning.
 
Ring för mer information och prisuppgifter.

Kroonologisk Massage | - Meteorvägen 9, Halmstad | Telefon: 0709-81 71 15