Thoracal mobilisering/andningsterapi

Har du astmaliknande symtom, hosta, parfym- och/eller doftallergi eller andra andningsrelaterade problem? I så fall kan behandling med Lotorpsmetoden vara något för dig. Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. Denna metod kan även ge lindring till dig som har astma eller KOL. 

Du får massage och hjälp med andningsövningar som syftar till att lära dig andas på rätt sätt. I behandlingen ingår också PEF-mätning (man mäter ditt maximala utblåsningsflöde under en kraftig utandning) samt mätning med måttband runt bröstkorgen där man jämför skillnaden av omfånget vid full inandning och full utandning. 

 
Läs gärna mer på www.lotorpsmetoden.selotorps

Kroonologisk Massage | - Meteorvägen 9, Halmstad | Telefon: 0709-81 71 15